Odstranjevanje azbesta

Azbestno kritino vam strokovno demontiramo. Ponašamo se z licenco za odstranjevanje azbestne kritine.

Varovanje okolja je v zadnjem času vse bolj v ospredju našega razmišljanja. Tega se moramo zavedati tudi, ko se odločamo za zamenjavo dotrajane strehe, ki vsebuje zdravju škodljive snovi – azbest.

Pri odstranjevanju azbestne kritine (azbestne salonitke) je potrebno preprečiti emisijo azbestnih vlaken v okolje, saj je le ta okolju in zdravju škodljiva.

Z namenom, da našim strankam ponudimo popolno kakovostno storitev, smo si pri Ministrstvu za okolje in prostor pridobili okoljevarstveno dovoljenje za strokovno odstranjevanje materialov, ki vsebujejo okolju škodljivi azbest.

Azbestno kritino strokovno demontiramo, pri čemer uporabljamo potrebno opremo za varno in zdravju neškodljivo odstranjevanje kritine. Dotrajano azbestno kritino odpeljemo na posebej urejena odlagališča.

Loading...